2012 Mozambique Fashion Week
Agira Mualeite

Agira Mualeite

2012 Mozambique Fashion Week
Young...

Amira Amin

Amira Amin

2012 Mozambique Fashion Week
Young...

Ana Pene

Ana Pene

2012 Mozambique Fashion Week
Young...

Ana Sitoe

Ana Sitoe

2012 Mozambique Fashion Week
Young...

Armadno Cuna

Armadno Cuna

2012 Mozambique Fashion Week
Young...

Aura Guimaraes

Aura Guimaraes

2012 Mozambique Fashion Week
Young...

Deria Judas

Deria Judas

2012 Mozambique Fashion Week
Young...

Enesda Joao

Enesda Joao

2012 Mozambique Fashion Week
Young...

Entertainment

Entertainment

2012 Mozambique Fashion Week
Day 1

Ferreira Nhampulo

Ferreira Nhampulo

2012 Mozambique Fashion Week
Young...

Kutsura

Kutsura

2012 Mozambique Fashion Week
Young...

Meistre Guigui

Meistre Guigui

2012 Mozambique Fashion Week
Young...